Routovatelná mapa České republiky pro Garmin zdarma

Routovatelná mapa ČR

Routovatelná mapa ČR

Routovatelná mapa ČR vytvořená z aktuálních dat projektu Openstreetmap k datu 19.12.2008 . Mapa je sestavena experimentální verzí mkgmap proto nemusí vše fungovat tak jak má.

Odkazy ke stažení:

czech_republic_nonrouting_19122008.7z
czech_republic_routing_19122008.7z

czech_republic_nonrouting_28122008.7z
czech_republic_routing_28122008.7z

Slovenská republika též routuje : http://blogs.freemap.sk/

Openstreetmap začíná pomalu routovat v Garminech

Velice žhavé info od vývojářů mkgmap! Byla začleněna podpora routování, ale pouze jako experimentální ! Je to v rámci testování a zpětné vazby vývojářům. Pokud máte chuť, budou rádi !

 • Zatím použe podpora ze soborů *mp ( polish format ). Použijte osm2mp pro konverzi.
 • Nefunguje moc dobře v MapSource, ale pokud bude dejte vědět vývojářům čísla verzí.
 • Download zip mkgmap-route-779.zip
 • Download tar mkgmap-route-779.tar.gz

Zdroj : http://www.mkgmap.org.uk/page/14

OSM2GMAPSUPP – Převod OSM do IMG poloautomaticky

Už je to tady ! Skript na garmin mapy, který udělá veškerou práci za Vás ! Vždy aktuální mapy. Mapy zdarma, mapy z projektu Openstreetmap ! To je to pravé ořechové pro vaše mazlíčky navigace !

Tedy k věci tohoto příspěvku. Vytvořil jsem skript pro Windows, jež vám dovolí transformovat mapy z formátu OSM ( XML ) do GMAPSUPP.IMG. Skript, budu to tak nazývat dá se-li, je složen ze tří částí.

 • Stažení dat pomocí Winwget ( GUI pro wget a pohodlnou správu stažených dat )
 • Rozsekání velkých OSM dat – map – Pro univerzálnost skriptu na větších datasetech
 • Transformace OSM2IMG pomocí mkgmap

Jak začít ?

Základní spuštění programu se provádí poklikáním na soubor !START.cmd

Stažení OSM dat

Winwget Stažení Map

Winwget Stažení Map

!START.cmd vykoná spuštění winwget s přednastaveným listem zemí Evropy ke stažení. Tedy vyberte si mapy a začněte stahovat. Bohužel winwget je BETA a závažnou chybou je to, že když vybereme více stahování CTRL a spustíme jej, začne generovat okna s errory. Proto toto nedělejte a raději klikněte na vybranou zemi a pak tlačítko pro stahováni. Chyba je reportována. Až bude vše hotovo ( zelená fajfčička ) Program zavřete. Nastartuje se druhá fáze. Skript se vás ještě zeptá zda chcete provédst transformaci.

Skript OSM2GMAPSUPP

Další zpracování souborů je asi v tomto duchu.

 • rozbalení archívů
 • smazání již rozbalených archívů, které jsou nepotřebné
 • rozsekání dat na menší celky
 • MKGMAP
 • úklid
Výstup skriptu OSM2GMAPSUPP v CMDline

Výstup skriptu OSM2GMAPSUPP v CMDline

Konečná vystupovat GMAPSUPP.IMG upečen

Až se vše dodělá a skript skončí, výsledný GMAPSUPP najdete ve složce FINAL, tento soubor nahrajete do navigace Garmin do složky X:\Garmin ,kde X je písmeno disku pod kterou se vám Garmin hlásí v Mass storage modu jako disk.

Výsledná mapa spojení Česká republika a Slovensko je vidět na obrázku dole

Vysledek spojeni CZ a SK

Vysledek spojeni CZ a SK

Rád bych kdyby jste poskytli zpětnou vazbu, ať už dolů příspěvkem, případně nějaký nápad na vylepšení, hlášení závad.

A kde je link ke stažení ? Zkuste se podívat sem, do souboru OSM2GMAPSUPP. (Novější verze)Pracovně bych jej tedy nazval verzí 1.0. Počátkem snad jednou dokonalejšího programu.

Opensteetmap zalesňuje ČR

Dne 06/08/2008 proběhlo zalesňování České republiky v projektu Openstreetmap. Mapa se nám krásně zazelenala a vypadá o něco více použitelná.

Data byla brána z WMS UHUL

Vzniklo pár potíží, ale doufejme že se brzy odstraní. Veskrz jsou to problémy spjaté s importem. Mezi ně asi nejpodstatnější a však ne viditelné řadím tyto.

 • Přeryvy již starých dat s novými – Pokud jste mapper, či máte zkušenosti s editací, podívejte se do svého okolí a poupravte lesíky.
 • Některé lesy s „dírami“ mají špatně otočené ways => nevykreslují se dobře.
 • Větší velikost datasetu – nárust o 400%
 • Zatím se mi nepodařilo úspěšně „mkgmapizovat“ celou ČR

Poslední věc a to, že dataset nelze jednoduše prohnat mkgmapem trošku brzdí vývoj skriptu, jež má umožnit automatickou instalaci a update map do Mapsource.

Jak vytvořit vlastní TOPO mapu, aneb konverze z OSM do IMG

Zajisté jste si všimli, že je v mapách pro Garmin spoustu OSM souborů, co s nimi? Do navigace přímo nahrát nejdou. Je tedy třeba se porozhlédnout po nástrojích co nám pomohou. Zkusím vám nastínit návod jak dostat z OSM IMG soubory, a jak nahrát img jsme si již ukázali, dokonce jsme jej zasadili i do Mapsource. Čili OSM soubor není pro nás ničím limitujícím, pokud ho dokážeme zpracovat. Tak jdem nato.

Pro jednoduchost si všechno nahrajeme do jednoho adresáře, zkusme mapu České republiky.

java -jar mkgmap.jar [options] czechia-latest.osm treba_este_neco.osm
[options]

–mapname=name standartně je generováno jméno souboru mapy 63240001.img, pokud upravíte tuto hodnotu, bude to jiné, vkladejte jen čísla bez .img
–description=text takto bude pojmenována mapa jež můžete vidět v mapsource, qlandkarte anebo přímo na navigaci kdesi v rozbalovacím menu
–gmapsupp vytvoří jeden soubor z více .osm výsledek je gmapsupp .img ,jež lze nahrát rovnou do garminu přes mass storage.

Více příkazů, manuál najdete na http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Mkgmap
Tímto příkazem se vytvoří mapa s názvem 63240001.img, lze ji integrovat do mapsource, nebo nahrát rovnou do navigace přes sendmap.
Chcete-li si výsledek prohlédnout, zkuste si vygenerovaný soubor otevřít v programu Mapedit
mapedit hlavní okno

Při generování se mohou vyskytnout následující problémy.
Nedostatek paměti. Lze zvýšit použitím

java -Xmx512M -jar mkgmap.jar [options] data.osm

Renderování velkých map. Například při renderování map Anglie, Německa, kde je hustota mapových prvků dosti veliká má mkgmap problémy, jelikož data se „nevejdou do Garmin map Tile“ tak jest popisováno na OSM wiki. Pokud chcete, lze tuto bariéru překonat „rozsekáním“ mapy na menší části., zde konkrétně je použit osmcut.0.5.jar.gz, který rozeká dlaždice po 3.5 stupních do output directory.

java -Xmx512M -jar osmcut.jar 3.5 data.osm <output directory>

následně je třeba tyto mapy konvertovat přes mkgmap s parametrem –-gmapsupp , vsechny tyto mapy vypsat. Docela pruda, ale můžete si udělat .bat ( uvítám lepší řešení pro windows ) v linuxu není problém, terminál zvládne konverzi /output_dir/* Pokud vám mkgmap vyhodí nějakou vyjímku, nebojte si prostudovat manuál, případě se ptejte na mailu, eventuelně posílejte bugreport přímo autorovi, rád pomůže, vyřeší, implementuje patche, dobrá domluva, samozřejmě v EN, mail má na stránkách.