Opensteetmap zalesňuje ČR

Dne 06/08/2008 proběhlo zalesňování České republiky v projektu Openstreetmap. Mapa se nám krásně zazelenala a vypadá o něco více použitelná.

Data byla brána z WMS UHUL

Vzniklo pár potíží, ale doufejme že se brzy odstraní. Veskrz jsou to problémy spjaté s importem. Mezi ně asi nejpodstatnější a však ne viditelné řadím tyto.

  • Přeryvy již starých dat s novými – Pokud jste mapper, či máte zkušenosti s editací, podívejte se do svého okolí a poupravte lesíky.
  • Některé lesy s „dírami“ mají špatně otočené ways => nevykreslují se dobře.
  • Větší velikost datasetu – nárust o 400%
  • Zatím se mi nepodařilo úspěšně „mkgmapizovat“ celou ČR

Poslední věc a to, že dataset nelze jednoduše prohnat mkgmapem trošku brzdí vývoj skriptu, jež má umožnit automatickou instalaci a update map do Mapsource.