Jak vytvořit vlastní TOPO mapu, aneb konverze z OSM do IMG

Zajisté jste si všimli, že je v mapách pro Garmin spoustu OSM souborů, co s nimi? Do navigace přímo nahrát nejdou. Je tedy třeba se porozhlédnout po nástrojích co nám pomohou. Zkusím vám nastínit návod jak dostat z OSM IMG soubory, a jak nahrát img jsme si již ukázali, dokonce jsme jej zasadili i do Mapsource. Čili OSM soubor není pro nás ničím limitujícím, pokud ho dokážeme zpracovat. Tak jdem nato.

Pro jednoduchost si všechno nahrajeme do jednoho adresáře, zkusme mapu České republiky.

java -jar mkgmap.jar [options] czechia-latest.osm treba_este_neco.osm
[options]

–mapname=name standartně je generováno jméno souboru mapy 63240001.img, pokud upravíte tuto hodnotu, bude to jiné, vkladejte jen čísla bez .img
–description=text takto bude pojmenována mapa jež můžete vidět v mapsource, qlandkarte anebo přímo na navigaci kdesi v rozbalovacím menu
–gmapsupp vytvoří jeden soubor z více .osm výsledek je gmapsupp .img ,jež lze nahrát rovnou do garminu přes mass storage.

Více příkazů, manuál najdete na http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Mkgmap
Tímto příkazem se vytvoří mapa s názvem 63240001.img, lze ji integrovat do mapsource, nebo nahrát rovnou do navigace přes sendmap.
Chcete-li si výsledek prohlédnout, zkuste si vygenerovaný soubor otevřít v programu Mapedit
mapedit hlavní okno

Při generování se mohou vyskytnout následující problémy.
Nedostatek paměti. Lze zvýšit použitím

java -Xmx512M -jar mkgmap.jar [options] data.osm

Renderování velkých map. Například při renderování map Anglie, Německa, kde je hustota mapových prvků dosti veliká má mkgmap problémy, jelikož data se „nevejdou do Garmin map Tile“ tak jest popisováno na OSM wiki. Pokud chcete, lze tuto bariéru překonat „rozsekáním“ mapy na menší části., zde konkrétně je použit osmcut.0.5.jar.gz, který rozeká dlaždice po 3.5 stupních do output directory.

java -Xmx512M -jar osmcut.jar 3.5 data.osm <output directory>

následně je třeba tyto mapy konvertovat přes mkgmap s parametrem –-gmapsupp , vsechny tyto mapy vypsat. Docela pruda, ale můžete si udělat .bat ( uvítám lepší řešení pro windows ) v linuxu není problém, terminál zvládne konverzi /output_dir/* Pokud vám mkgmap vyhodí nějakou vyjímku, nebojte si prostudovat manuál, případě se ptejte na mailu, eventuelně posílejte bugreport přímo autorovi, rád pomůže, vyřeší, implementuje patche, dobrá domluva, samozřejmě v EN, mail má na stránkách.