Jak integrovat IMG mapy do Mapsource

Jistě by jste si stáhli mapy do své Navi, ale ne zrovna najít jednoduchý *.exe, který sám nainstaluje mapu do Mapsource. Zde je ultimátní řešení jak mapy do Mapsource nahrát bez ztráty kytičky a navíc zadarmo ! Dále se s nahráním přímo do navigace poperete sami 🙂

Co jsem měl zatím tu čest, tak jsem narazil na celkem tři programy, dva z nich zdarma.
IMG2MS – [$$$] / Download @ http://www-user.tu-chemnitz.de/~moth/indexgpsenglish.html
MapSetToolKit – [FREE] / Download version 1.36 Beta (2008/03/23) @ http://cypherman1.googlepages.com/home
M3 – Mapsource Mapset Manager – [FREE] /  nutná registrace na foru

Pro jednoduchost a přístupnost jsem si zvolil MapSetToolKit. Práce s ostatními zbylými je podobná.
mapsettoolkit hlavni okno (51K)

Popis programu MapSetToolKit

Source @ Selected IMG Files

Ovládání zvládne průměrně angličinářsky a počítačově nadaný uživatel bezproblémů. Prvním krokem je Select IMG files. Tímto si zvolíme složku, tj celý mapset kde je území, které chceme dostat do Mapsource. Select all zvolíme vše v kontejneru a přidáme Add –>, popřípadě si naklikáme jen ty oblasti, které nás zajímají.

CREATE TDB

Mapset directory – Adresář, kam se mapy uloží po následném zpracování. Doporučuji adresář, kde je i mapsource tj %mapsourcedir%/vlastni_mapy/jmeno_zeme
Mapset name – Jméno zobrazované v Mapsource rozbalovacím menu map
Product Code – Musí se vždy lišit od všech product code ve vedlejším poli napravo
Copyright info – Poznámka o copyrightu

Mapset installed

V tomto poli jsou uvedeny všechny nainstalované mapy, které lze v Mapsource použít. CODE je právě unikátní product code, jež budete vkládat.
Update list slouží k obnovení seznamu
Uninstall pokud se nezdaří instalace mapy, je možné ji přes toto uninstal „odebrat“, popř zkontrolovat konflikty přes Check registry .

Families Mapset
cGPSmapper

zde se zadává cesta ke cGPSmapper, standartně C:\Program Files\cGPSmapper\cGPSmapper.exe.
Pokud ho na dané lokaci nemáte. Stahněte si instalační balíček.
Free verze cgpsmapperu je zdarma. http://www.cgpsmapper.com/buy.htm
Odkaz přímo na soubor Land Verze http://www.cgpsmapper.com/download/FreeSetup.exe

Nakonec stačí už jen čekat po zmačnutí START na výsledek, vůbec se nelekejte chybovych hlasek v cGSMapperu a spusťte Mapsource a kochejte se.

Jak nahrát IMG do navigace Garmin

Malý návod jak nahrát mapy ve formátu IMG, jež najdete v sekci Mapy Garmin. Jsou označeny vcelku logicky, nelze je přehlédnout. Kdyby přeci jen, hned pod indexem jsou vysvětlivky.

Tímto počinem budou mapy, jež máte v navigaci smazány a nahrazeny nahrávanými. Čiňte tak, pouze tedy víte co děláte.
Co budeme potřebovat než začneme vařit ?

 • Navigátor značky Garmin ( použil jsem GPSmap 60CSx )
 • USB či Sériový RS232 kabel na propojení „krabičky“ s PC
 • program mapsend, popřípadě jeho GUI img2gps
 • a nakonec samozřejmě mapový soubor

img2gps_main (15K)

Je několik způsobů, jak nahrát mapy.

 1. Rovnou do přístroje
 2. Vytvořením souboru a přenesením přes mass storage
 3. Vytvořením souboru a nahrání na kartu

První krok, jenž započne úspěšné nahrání mapových souborů do vaší navigace začíná v levém horním rohu, tlačítko Load Folder. Vybereme si soubory s nimiž budeme pracovat. Po výběru jednoho souboru se nahraje celá složka ?? bug ?? Pokud použijeme znovu na jinou složku, soubory se přidají dále do listu. Výsledný stav vidíte na obrázku níže. Vyberte si mapy které chcete nahrát zaškrtávátkem, anebo v dolní části jsou možnosti Select All, či Select None které vám odškrtnou, či zaškrtnou celý List. Dále Clear pro vymazání listu, Load/Save – Uložení/Nahrání

img2gps_main_loaded_maps (31K)

Dalším krokem je výběr komunikace.

 • Auto – Automatická detekce portu COMx , popř. USB / zdlouhavá detekce COMportů
 • COMx – Bude komunikovat na určeném portu / pokud nevíte, zvolte předešlou možnost, příště třeba už tuto
 • USB – Komunikace přes USB kabel
 • Folder/Card – Výstup do složky, popř na kartu ve čtečce

V případě volby Auto či COM je další podstatný parametr Upload speed. Zadávejte od výrobce stanovenou rychlost pro přenos. U Etrex Legend jsem používal 115200, nebyl problém. Pokud budete mít problémy s nahráváním, snižujte rychlost krokově.

Posledním krokem je samotné nahrávání do přístroje. To učiníte kliknutím na tlačítko Upload to GPS v případě, že máte vybráno AUTO / COMx / USB. Pokud máte zvoleno Folder/Card je toto tlačítko pojmenováno Copy Maps . Na nahrávacím tlačítkem je docela šikovné zaškrtávátko. To vám dovolí vytvořit jediný soubor GMAPsupp.img jež lze bez problémů nahrát v mass storage módu na kartu do složky GARMIN.

Máte-li dotazy, komentáře, prosím pište do komentářů.

GPSbabel v praxi a jeho možnosti

Každý snad, nejméně jednou stál před problémem konverze souborů, většinou převod videa či audia do menšího, úspornějšího formátu.  Gpsbabel je program zdarme a poslouží podobně. Převede např. Váš tracklog z Garmin *.gpx do Googlearth *.kml , tj. můžete se podívat…… na vaši cestu v Googleearth.

Formátů jež vám dovolí konvertovat je opravdu mnoho namátkou Garmin *.gpx, TomTom*.ov2, Garmin Poi File *.gpi, Hodnoty oddělené středníkem *.csv, Google Earth *.kml , dokonce i výstup z Netstumbler zpracuje jako waypoint. Šikovné, že. Číst dále